DOKUMENTACJA PODATKOWA CEN TRANSFEROWYCH

W związku z częstymi kontrolami organów skarbowym dokumentacji cen transferowych, już dziś proponujemy Państwu przygotowanie dokumentacji podatkowej obejmującej transakcje między podmiotami powiązanymi. Transfery towarów, usług i wartości niematerialnych między jednostkami w ramach grupy kapitałowej wymagają kalkulacji ceny, rynkowości transakcji i uzasadnienia celu ekonomiczno-podatkowego. Wymaga to szerokiej wiedzy merytorycznej z zakresu ekonomii gospodarczej, analizy finansowej i wpływu wyniku danej transakcji na obciążenia fiskalne. Optymalizacje podatkowe są obecnie strategicznym narzędziem prowadzenie przedsiębiorstwa i przyczyniają się do zwiększania wyników finansowych podmiotu.

W ramach usługi zapewnimy między innymi:

  • sporządzenie dokumentacji cen transferowych;
  • weryfikację posiadanej dokumentacji cen transferowych;
  • analizę porównawczą podmiotów działających w tożsamej lub zbliżonej branży;
  • nadzór nad transferami towarów, usług i wartości niematerialnych i prawnych w ramach grupy kapitałowej;
  • organizację i optymalizację procesów wewnątrz grupy jednostek;
  • sporządzenie informacji dla Urzędów Skarbowych i innych instytucji skarbowych o warunkach transakcji.

Już dziś zadzwoń: + 48 601629686, napisz do Nas: biuro@dpka.pl