USŁUGI KSIĘGOWE

W ramach świadczonych usług księgowych prowadzimy:

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) – Poznań i okolice.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych regulowane jest przepisami ustawy o rachunkowości i związane jest z rzetelnym i   i niewadliwym rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych. W ramach współpracy realizujemy usługi księgowe, w szczególności:

 • przygotowanie zakładowego planu kont;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • przedstawianie raportów finansowych i zarządczych zgodnie z uzgodnionymi standardami;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • wdrażanie standardów rachunkowych, w tym MSSF;
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów, m.in. GUS, NBP;
 • sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego, VAT i innych;
 • reprezentowanie Klientów wobec organów podatkowych, administracyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów proponujemy również prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta.

Uproszczoną księgowość (księga przychodów i rozchodów)

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest formą uproszczoną rachunkowości. Zlecając nam obsługę księgową w zakresie księgowości zajmiemy się kompleksowo i profesjonalnie finansami Twojej firmy. Podczas kontroli reprezentujemy podmiot i udzielamy fachowych i rzetelnych informacji o rozwiązaniach podatkowych stosowanych w rozliczeniach fiskalnych, opierając się na praworządności i standardach gospodarczych.

W ramach usługi księgowej zobowiązujemy się do prowadzenia:

 • ksiąg zgodnie ze wskazaniem optymalnej formy opodatkowania;
 • księgi przychodów i rozchodów;
 • ryczałtu ewidencjonowanego;
 • ewidencji i rozliczenia podatku od towarów i usług;
 • ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 • rejestru użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych.

Już dziś zadzwoń: + 48 601629686, napisz do Nas: biuro@dpka.pl