USŁUGI KADROWE I PŁACOWE

Ustawa o ochronie danych osobowych obliguje Nas do zachowania poufności w przetwarzaniu danych personalnych pracowników zatrudnionych w Twojej firmie.  Powierzając nam prowadzenie kadr i płac masz pewność, że są one bezpieczne. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cały kadrowo-płacowy system zarządzania.

Usługi kadrowe i płacowe obejmują, w szczególności:

  • kompleksową obsługę spraw pracowniczych, od przyjęcia pracowników, zmian warunków zatrudnienia oraz ustalania stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy;
  • przygotowywanie list płac, w tym: naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS, i innych zobowiązań;
  • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT-11, PIT-40);
  • sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C);
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych;
  • sporządzanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • reprezentowanie Klienta podczas kontroli US, ZUS i PIP;
  • bieżące informowanie Klienta o zmianach przepisów prawnych w zakresie dokumentacji kadrowej pracowników.

Usługi kadrowe i płacowe Poznań i okolice

Już dziś zadzwoń: + 48 601629686, napisz do Nas: biuro@dpka.pl ,